Služby DrivePro®

 • Očekávaná životnost frekvenčního měniče je dlouhá a měnič během ní projde různými fázemi, které mají odlišné charakteristiky a požadavky. Všechny aktivity, od návrhu nové instalace, přes dodání a samotnou instalaci, až po fázi používání, přispívají k hodnotovému řetězci a životnosti výrobku. Služby DrivePro® byly navrženy tak, aby maximalizovaly výhody zvýšením celkové efektivity a profitability a minimalizovaly provozní náklady na řešení s frekvenčním měničem Danfoss v libovolné aplikaci nebo průmyslovém segmentu.

  DrivePro® Workshop Repair

  Certifikovaní servisní technici používají k opravě měničů originální náhradní díly a využívají hlubokých odborných znalostí. Tento typ servisu je určen pro měniče, které lze přepravit do servisního centra Danfoss.

  Výhody:

  • Optimalizace nákladů
  • Půlroční záruka na opravené/vyměněné komponenty

  DrivePro® Field Repair

  V rámci servisu na místě u zákazníka vás navštíví certifikovaný servisní pracovník a zjistí, zda je možné výrobek na místě opravit, nebo je nutné jej vyměnit. Servisní technici mají odborné znalosti v oblasti frekvenčních měničů – a k jejich opravě používají originální náhradní díly. Tento druh servisu je určen pro situace, kdy je zapotřebí rychlá oprava nebo v případě, kdy není možné měnič přepravit do servisní dílny Danfoss.

  Výhody:
  • Zkrácení prostojů
  • Půlroční záruka na opravené/vyměněné komponenty

  DrivePro® Service Support

  Tento typ podpory umožňuje spojení s lokálním zástupcem servisní podpory, který zodpoví veškeré technické dotazy týkající se frekvenčních měničů Danfoss Drives.

  Výhody:

  • Poskytnutí okamžité odborné podpory
  • Urychlení vyřešení problémů

  DrivePro® Spare Parts

  Jako u každého vysoce výkonného elektrického zařízení, může i během životního cyklu frekvenčního měniče Danfoss nastat okamžik, kdy bude nutná jeho oprava. Originální náhradní díly nebo sady náhradních dílů je možné velmi rychle dodat po celém světě. Náhradní díly jsou rozděleny do tří kategorií: díly pro servis prováděný zákazníkem, díly pro údržbu a opravy prováděné servisním centrem. Náhradní díly pro servis prováděný zákazníkem lze použít pro údržbu nebo opravu výrobku bez předchozího servisního školení; oproti tomu náhradní díly pro údržbu a opravu může při servisu použít pouze certifikovaná osoba.

  Výhody:

  • Eliminace nadměrných prostojů (správné náhradní díly jsou k dispozici ihned)
  • Originální náhradní díly nebo sady náhradních dílů Danfoss jsou poskytovány v nejnovějších verzích.
   

  DrivePro® Start-up

  Tento druh servisu zahrnuje kontrolu produktu a jeho instalace, uvedení do provozu, konfiguraci měničů (podle potřeb technologického procesu) a testování. Všechny činnosti a doporučení jsou zdokumentovány. Hlavním cílem je zajistit plnou funkčnost frekvenčního měniče již od počátku a zajištění maximální disponibility.

  Výhody:  
  • Maximalizace životnosti a dostupnosti frekvenčních měničů díky správné instalaci a přesnému nastavení.
  • Zkrácení doby uvedení do provozu bez dopadu na kvalitu prostřednictvím účinných a prověřených procedur šitých na míru měničům Danfoss Drives.

  DrivePro® Maintenance

  Produkty divize Danfoss Drives jsou vyráběny s nejvyšší kvalitou a výkonem, které jsou na trhu dostupné. Pokud jsou však produkty neustále maximálně vytěžovány, například v náročném provozním prostředí, může se na nich začít projevovat opotřebení.

  Pravidelnou údržbou je možno zajistit nejlepší produktivitu procesů po co nejdelší dobu a eliminovat nákladné prostoje. Služba DrivePro® chrání vaše investice.

  Kromě tradičních služeb nabízí divize Danfoss Drives také preventivní údržbu, která je prováděna na základě předem stanoveného plánu či na základě diagnostiky výrobku.

  Výhody:

  • Maximalizace provozní doby technologických procesů
  • Eliminace nečekaných a nákladných prostojů

  DrivePro® Upgrade

  V rámci DrivePro® Upgradu dochází k aktualizaci stávajícího produktu prostřednictvím nejnovějších komponent nebo softwaru. V prvním kroku Upgrade je třeba zhodnotit stav stávajícího produktu a následně vytvořit plán aktualizací. Danfoss Drives tak může učinit doporučení založená na budoucích potřebách ohledně aktualizací softwaru a hardwaru, nebo dokonce dodatečného vybavení.

  Výhody:

  • Maximalizace návratnosti investic prodloužením životnosti systému s měniči
  • Ochrana investice zajištěním optimálního systému s měniči i přes změny prostředí a požadavků.

  DrivePro® Retrofit

  Tento druh servisu poskytuje plynulý plán pro správu konce životnosti výrobku nahrazením starých výrobků novými modely. Služba zahrnuje audit aktuálního prostředí a následné plánování a dodávky požadované sady pro dodatečnou instalaci do stávajícího prostředí. Služba dodatečné instalace minimalizuje dopad na stávající proces a vybavení a umožňuje vylepšení procesu, energetické účinnosti a spolehlivosti tak, že máte stále měnič vybavený novými funkcemi a nejnovější technologií.

  Výhody:
  • Minimalizuje dopad konce životnosti výrobku na dostupnost procesu.
  • Dosáhne vyšší účinnosti procesu a energetické účinnosti použitím nejnovější technologie do stávajícího řešení s měničem.

Buďte sociální Zapojte se

Chcete být s námi v kontaktu?

Poznejte nás a zapojte se do konverzace
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/services/drivepro-services/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }