Chlazení

  • Jednou z největších nákladových položek v životním cyklu chladírenských aplikací je energie. V mnoha z nich kapacita převyšuje tepelné zatížení z důvodu sezónního cyklu, vyrovnávání produktů, elektrických spotřebičů a dalších, které způsobují výkonové ztráty. Moderní specializované frekvenční měniče značky VLT® poskytují ideální cestu jak průběžně přizpůsobovat kapacitu zařízení aktuálnímu tepelnému zatížení a potřebám procesu. Benefitem je hlavně značně nižší spotřeba energie a nižší náklady na provoz a údržbu.

Buďte sociální Zapojte se

Chcete být s námi v kontaktu?

Poznejte nás a zapojte se do konverzace