Těžba a zpracování kovů

  • Rostoucí světová populace a neustále rostoucí počet lidí stěhujících se do měst v mnoha zemích vyvolávají potřebu po nové infrastruktuře, což vyvolává neustálou poptávku po nerostných surovinách. Těžební společnosti, které jsou doly efektivně a spolehlivě provozují při nízkých kapitálových a provozních nákladech, jsou schopny ziskově uspokojit poptávku po nerostných surovinách i přes její velké výkyvy. Frekvenční měniče Danfoss v mnoha dolech a zpracovatelských závodech již po několik let spolehlivě fungují a značně přispívají k již zmíněným nákladovým úsporám.

Buďte sociální Zapojte se

Chcete být s námi v kontaktu?

Poznejte nás a zapojte se do konverzace