Výtahy a eskalátory

  • S rostoucí urbanizací a stale stárnoucí populací jsou komfort a energetická účinnost klíčovými parametry v navrhování dnešních výtahů a eskalátorů. Velký dopad na toto odvětví mají také lyžařská centra.

    Divize Danfoss Drives je vůdčím dodavatele frekvenčních měničů pro výtahy a eskalátory. Naše produkty poskytují snadnou kontrolu otáček a optimalizovanou účinnost zařízení v například komerčních a obytných budovách, lyžařských centrech, průmyslových centrech po celém světě.

Buďte sociální Zapojte se

Chcete být s námi v kontaktu?

Poznejte nás a zapojte se do konverzace