O nás

 • We are driven by drives

  Kdybychom měli shrnout divizi Danfoss Drives jedním slovem, tím slovem by byla „vášeň“. S maximálním nasazením se snažíme pracovat na konkurenčních výhodách u klíčových aplikací v různých průmyslových odvětvích. Tato vášeň je patrná v mnoha oblastech naší činnosti.

  Měniče jsou naší srdeční záležitostí. Danfoss Drives je unikátní v tom, že se 100% zaměřuje na vývoj, výrobu a dodávky frekvenčních měničů. S naším portfoliem kvalitních produktů optimalizovaných pro jednotlivé aplikace maximalizujete výkon procesů, šetříte energii a minimalizujete emise.

  Jsme partnerem, který sdílí vaše cíle. Naše podnikání je založeno na vzájemné důvěře a respektu. Ve stále se měnícím světě klademe hlavní důraz na rychlost a agilitu ve všech oblastech naší činnosti.

  Vášeň je součástí naší kultury. Po úspěšném spojení dvou velikánů v oboru – společností Danfoss a Vacon – můžeme společně nabídnout 68 let zkušeností a 5 000 lidí, kteří se specializují na řízení motorů ve všech průmyslových oblastech a aplikacích po celém světě. Naše výrobní závody a výzkumná a vývojová centra najdete v Číně, Dánsku, Finsku, Německu, Indii, Itálii a USA. S přibližně 1 000 výzkumných a vývojových inženýrů jsme společností, která určuje trendy v rozvoji technologií. Dokážeme posouvat hranice inovace a tím posilovat konkurenceschopnost našich zákazníků. Díky inovacím pomáháme efektivně vytvářet budoucnost.

  Pomáháme vám optimálně využívat vaše stávající aplikace tím, že poskytujeme služby po celou dobu životnosti zařízení. Se špičkovými centry v klíčových regionech, obchodními pobočkami a servisními centry ve více než 50 zemích a s celkovou působností ve více než 100 zemích, má Danfoss Drives bezpochyby globální dosah a výhodu profesionální lokální působnosti. Usilujeme o to, abychom plnili a dokonce překračovali požadavky našich zákazníků tím, že nabízíme ještě užší spolupráci a špičkový servis a zajistíme, že vzdálenost k výrobkům a podpoře je minimální.

  Soustředíme se na budoucnost. V Danfoss Drives dokážeme rozpoznat megatrendy ovlivňující dnešní svět a zaměřit se na ně. Naší prioritou jsou takové inovační technologie, které zohledňují změnu klimatu, pomáhají vyrovnat se s rychlou urbanizací a poskytují úspěšné a trvalé řízení v oblasti vodárenství a zpracování odpadních vod.

  Na naše odborné znalosti spoléhají rovněž v průmyslových oborech, kde se pracuje v náročném prostředí. Naše robustní frekvenční měniče navrhované pro náročné podmínky, mají výrazně delší a bezproblémovou životnost. Zajišťují spolehlivý chod aplikací a optimalizují procesy v průmyslových provozech s extrémními teplotami, prachem a vlhkem, jako je těžba a zpracování kovů, výroba celulózy a papíru a lodní přeprava a námořnictví. 

  Odhadujeme, že v roce 2025 bude více než 5 miliard lidí (přes 50 % odhadované světové populace) při svém každodenním životě přímo nebo nepřímo těžit z výhod poskytovaných divizí Danfoss Drives. Instalovaná základna frekvenčních měničů bude pomáhat ušetřit každoroční ekvivalent 60 hodin globální spotřeby energie. Jsme vnitřně přesvědčeni, že k lepším zítřkům vás dovede využívání frekvenčních měničů. A to podstatné je, že k lepším zítřkům vás dovede právě společnost Danfoss Drives.

  Čím se společnost Danfoss Drives liší od jiných výrobců měničů?

  Jedním konkrétním příkladem toho, čím se odlišujeme od našich konkurentů, je naše nezávislost na typu motoru a systému. Frekvenční měniče Danfoss jsou zcela nezávislé na řídicích systémech a technologii motorů. Tato svoboda vám umožňuje nejen zvolit vhodnou technologii a výrobce motoru, který vaší aplikaci nejlépe vyhovuje, ale především zajistit jeho špičkový výkon a optimalizovat spotřebu energie. Správnou volbou frekvenčního měniče a optimalizací celého systému vzniká potenciální úspora energie až 60 %.

  S využitím funkce automatického přizpůsobení motoru lze za méně než tři vteřiny nakonfigurovat měniče Danfoss pro řízení libovolného standardního asynchronního motoru (IM), motoru s permanentním magnetem (PM) nebo synchronního reluktančního motoru. Automatické přizpůsobení motoru lze provést bez otáčení hřídele motoru. A protože přitom není generován žádný moment na hřídeli, lze jej provést i na motoru, který je již nainstalován.

  Jelikož lze všechny motory řídit stejným frekvenčním měničem, obsluha může používat stejné uživatelské a systémové rozhraní, stejná rozšíření a prověřenou, spolehlivou technologii v celém výkonovém rozsahu. Tím se zkracuje doba uvedení do provozu, snižují se náklady na školení, zjednodušuje se náročnost údržby a dochází k minimalizaci zásob náhradních dílů. 

  Shlédněte video o nezávislosti motoru a systému a získejte více informací.

Buďte sociální Zapojte se

Chcete být s námi v kontaktu?

Poznejte nás a zapojte se do konverzace
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/danfoss-drives/about/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }